טיול אופנים של ילדי בית הספר המקומי- 8.11.84.דנה גוריון
Image-8325
משפחות כהן בן יוסף , אלוני זאב , לנה , נרי ,...
Image-12684
ליד גן גני. דיתה לנדאו מטפלת , עופרה קיטשן
Image-7545
גן-גני, ילדים עובדים בחצר הגן
Image-8018
תערוכה של בקרה וביקור שר המסחר והתעשייה יואל פרנס
Image-16463
שקדיה - .איתן רצין בטיול עם מבקרים בשקדיה
Image-21972
בקרה. מקומות עבודה מתנדבים
Image-8250
אירית לב .גננת
Image-10717