הכלבה של משפחת לוסטיג
Image-2448
בקרה. בניה. הרחבה
Image-25247
שמואל פירסטנברג עובד בקרה.
Image-907
קבוצת הילדים שמנגנים בקציר העומר ובהם דודו רם חגים
Image-2892
שקדיה עובדים
Image-23811
חוגים חברתיים , איתן רצין , ישי עוזרי , אירית לב
Image-22661
מפעל מזוןשקדיה בהקמה
Image-18526
עבודה בשדה ליד פינת חי
Image-20489