חוה לוסטיג מארחת בביתה מתנדבים
Image-6475
גן-גני- 6.5.01.פעילות בגן לקראת פסח עומרי גוריון מחזורים נט - סא
Image-8295
תמונה קבוצתית של הכשרת ליטא לטביה.הינדה יעתניאל מגל , לובקה ואראלה רון...
Image-15915
שקדיה - עובדים
Image-16759
נוף בגבע
Image-8348
בקרה. בניה. הרחבה
Image-18167
ילד חוץ
Image-4719
מטבח גבע
Image-3523