תצלומי ישראל לוסטיג גן גני חינוך דינה גוריון 1993.
Image-17161
רפת בגבע
Image-7968
בקרה. בניה. הרחבה
Image-25028
מחזורים לז-מב. ביום כף בברכות ומגלשות
Image-9286
חדר האוכל רבקה שליש רומה אפרתי תקוה פלג צביה דורון שאול ברזק...
Image-17931
שכבה בוגרת בטיול מחזור לז , לח גיל גוריון
Image-15139
סרט חנוכה. שכבה בוגרת מחזור לז.גיל גוריון
Image-12922
גן-גני- 6.3.01. חלות לשבת רסז פירסטנברג מחזור ס'
Image-14242