ביכורים , שבועות. על העגלה- יובל גוריון באקורדיאון, דינה גוריון אראלה...
Image-21531
בנית קורל לרפת
Image-1303
בקרה. בניה. הרחבה
Image-22254
פלג דני ודובי ונועם , גילה חגי
Image-13197
גן-גני- 16.7.01. מחזורים נט - סא. בבריכת השחיה שחר רצין
Image-13377
חדר האוכל לפני השיפוץ.
Image-5517
חדר האוכל. שתילת הדשא הגדול שלפני חדר האוכל
Image-19260
בקרה. בניה. הרחבה
Image-15776