בקרה. בניה. הרחבה
Image-16664
בקרה. בניה. הרחבה
Image-15800
מבט על גבע ממערב בית גוריון מועדון ספריה בתי...
Image-25775
שיפוץ חדר האוכל והרחבתו
Image-18568
עבודה בשדה ליד פינת חי
Image-20489
חדר אומנות ועבודות של ילדים בבית הספר.
Image-4950
סרט חנוכה. שכבה בוגרת מחזור לז.
Image-12894
גן-גני.מחזורים נח - ס , פעילות בגן ,
Image-14728